Verdiğim Dersler

Genel Muhasebe II

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standardı

Mali Tablolar

Muhasebe Denetimi

Sigortacılık Mevzuatı ve Politikası

Ticaret Hukuku II

Bu yıl verdiğim dersler

Geçmişte Verdiğim Dersler

Genel Muhasebe I

Bankacılık Mevzuatı ve Politikası

Dış Ticaret İşlemleri ve Gümrük Mevzuatı

Yabancı Dil I

Mesleki Yabancı Dil I