Araştırmalarım

İlgi Alanlarım

 • Muhasebe (Maliyet ve Tarım Muhasebesi)
 • Finans (Finansal Performans ve Başarısızlık)

 • Ekonomi (Üretim Ekonomisi, Tarım Ekonomisi)
 • İstatistikî Analizler (Temel ve Çok Değişkenli Analizler: Faktör, Diskriminant, ANOVA)
 • Ekonometrik Analizler (Çoklu Regresyon, Logit, Probit)

Araştırma Projeleri

 • Test proje

  Test proje

  kısa açıklama

  Uzun detay

 • Test 2 Proje

  Test 2 Proje

  Kısa Açıklama

  Uzun detay